bg_header
header_lang_button_gr.png, 3,6kB header_lang_button_cz.png, 4,5kB

Taneční soubor Prometheus


Taneční soubor Prometheus byl založen v roce 1966 v Brně. V době vzniku soubor čítal okolo třiceti osob a v průběhu existence souboru jeho řadami prošlo již několik generací tanečníků. Soubor se v průběhu své historie pravidelně účastnil mnoha festivalů organizovaných řeckou menšinou v tehdejším Československu a později v České republice, vystupoval v rámci koncertů a kulturních akcí.

          Členové tanečního souboru Prometheus nevystupovali pouze v rámci tehdejšího Československa, ale účastnili se i zahraničních festivalů. V roce 1973 byli pozváni švýcarskými Řeky na festival do Curychu, kde soubor za doprovodu orchestru zatančil tance ze Středního Řecka. Vystoupení přihlíželo na tři tisíce diváků.

          Taneční soubor Prometheus v roce 1991 obnovil své působení po krátké pauze 80. let. Souboru byly pořízeny nové taneční kroje, s nimiž tanečníci získali v roce 1995 nejprestižnější ocenění, které je za prezentaci folklóru možno v České republice získat. Soubor Prometheus se stal laureátem 50. Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici. V současném portfoliu souboru Prometheus jsou tance z oblasti Makedonie, Thrakie, Epiru a Pontu.

          Tanečníci dnes vystupují převážně na zábavách organizovaných Řeckou obcí Brno při příležitosti oslav státních svátků Řecka, kulturních festivalech národnostních menšin v rámci Jihomoravského kraje a města Brna, předvánočních a jiných koncertech a řeckých festivalech. Již pravidelně se účastní každoročních festivalů Babylonfest, Žijeme v jednom městě, Festivalu národnostních menšin Jihomoravského kraje v Hodoníně.

          V současnosti soubor vedou Katina Eftimiadisová (organizace) a Paris Vasiliadis (choreografie). Soubor čítá 12 stálých tanečníků.

          Základním posláním souboru je udržování řeckých tradic, propagace řecké kultury, vzdělávací činnost a vytvoření prostoru pro setkávání přátel řeckého folkloru. Všechna tato poslání se daří naplňovat a tím významně přispívat ke kulturní rozmanitosti města Brna, Jihomoravského kraje i České republiky.

Více informací na: https://www.facebook.com/prometheusbrno/

 

 promet04  promet03  Vystoupení GAIDA   Tsoliatika ke Makedonia hellen03 hellen04  3.Lužánky Vasil5 - Den národnostních menšin JMK