bg_header
header_lang_button_gr.png, 3,6kB header_lang_button_cz.png, 4,5kB

Členství


Členství

Řecká obec je neziskovou organizací, jejíž provoz je z části pokrýván příspěvky a dary jejích členů. Členský příspěvek činí 300 Kč/rok, resp. 200 Kč/rok pro studenty a seniory. Tato symbolická částka umožňuje řecké obci pokrýt především chod a náklady spojené s projekty, u nichž je pro poskytnutí dotace nutná spoluúčast ze strany řecké obce (např. pro loňský projekt výuky tanců dětí bylo požadováno dofinancování v objemu 25 %).

Řecká obec Brno jako nezisková a příspěvková organizace bude vděčná všem dárcům, kteří se rozhodnou přispět finančními či nefinančními dary, které umožní pořádání různých akcí řecké obce. Věnovat dar či finančně přispět řecké obci můžete na jakoukoliv činnost. Budete-li si přát, aby vaše finance byly použity na konkrétní projekt (výuka dětí, soustředění, filmový klub, seniorská setkání apod.), vždy se tak stane.

Proč být členem:

–        ŘO Brno komunikuje s úřady v ČR i Řecku, prosazuje zájmy řecké minority a aktivně se podílí na společenském dění a utváření obrazu o řecké kultuře v ČR,

–        novinky a program Řecké obce Brno i jiných obcí, případně informace týkající se řecké menšiny přímo na Váš e-mail,

–        možnost účasti na akcích pořádaných ŘO (výuka jazyka pro děti, tanců, soustředění, výlety, setkávání seniorů),

–        kontakt s komunitou,

–        svým členským příspěvkem umožňujete zachování výuky řečtiny, historie a tanců pro děti a chod kanceláře jako centra pro podávání informací o řecké menšině.

Jak uhradit členské příspěvky

–        úhrada příspěvku v hotovosti pokladníkovi či členovi Rady Řecké obce, který vám o zaplacení vystaví doklad,

–        bezhotovostně na účet Řecké obce Brno (v případě opakované platby stávajících členů; noví členové musí vyplnit přihlášku člena Asociace řeckých obcí). Číslo účtu naleznete v sekci kontakty, do zprávy pro příjemce uveďte, prosím, své jméno (bez něho není možné identifikovat platbu).

 

Stanovy AŘO

Přihláška