bg_header
header_lang_button_gr.png, 3,6kB header_lang_button_cz.png, 4,5kB

O řecké obci


Řecká obec Brno je pobočným spolkem ASOCIACE ŘECKÝCH OBCÍ V ČESKÉ REPUBLICE, z.s. sdružující Řeky žijící v Brně a jeho okolí, jejich potomky, partnery, ale i příznivce Řecka, řeckého jazyka a kultury. Naším posláním je reprezentace řecké kultury a jazyka, rozvíjení identity a národního povědomí. Podporujeme spolupráci a dialog mezi českými a řeckými institucemi, nevládními organizacemi v oblasti kultury a vzdělávání. Naším klíčovým zájmem je budování otevřené, filoxenní a přátelské společnosti v místě našeho působení a přispívání ke kladným vztahům mezi Řeckem a Českem.

 

 

Mezi hlavní aktivity Řecké obce Brno patří:

 

Složení Rady Řecké obce Brno:

předsedkyně:
Afroditi Alexandridu

místopředsedkyně:
Kristýna Wiedermannová

tajemnice:
Irini Vafiadu Damianidu

pokladní:
Katina Eftimiadisová

členové:
Martin Surovčák

Složení Dozorčí rady Řecké obce Brno:

Ing. Vasilis Charalambidis – předseda
Dionisios Vafiadis – člen
Anna Sideridu – členka

V České republice Řecká obec Brno spolupracuje mj. s:

Magistrátem města Brna
Krajským úřadem Jihomoravského kraje
Ministerstvem kultury České republiky
Radou vlády České republiky pro národnostní menšiny
Ústavem klasických studií Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně
Obchodní a hospodářskou komorou v Brně
Asociací řeckých obcí v České republice
Velvyslanectvím Řecké republiky v České republice
Velvyslanectvím Kyperské republiky v České republice

V zahraničí spolupracuje s:

Vládou a ministerstvy Řecké republiky
GGAE – Generálním sekretariátem Řeků žijících v zahraničí
SAE – Radou Řeků žijících v zahraničí
EOT – Řeckou organizací cestovního ruchu
Lyceem Řekyň v Kalamatě
Řeckými obcemi v zahraničí